Návod

  • do sloupce A uveďte data, u nichž obec sama zajistí vložení do DTM ve formátu JVF
  • do sloupce B1 uveďte data, která jsou v nevyhovující formě (např. jsou k dispozici v jiných formátech, např. SHP, DGN, DWG apod.) obec je poskytne ke konsolidaci (konsolidaci zajistí kraj v rámci svého projektu u dodavatele geoinformatických služeb a většina nákladů bude financována z dotačního projektu MPO/EU, obec bude tyto dodávky spolufinancovat pouze z části).
  • do sloupce B2 uveďte data, která jsou v nevyhovující formě (např. jsou zakreslena pouze na papírových výkresech, pouze v PDF, nebo pokud jsou vedena v GIS bez možnosti provést export do JVF) obec je poskytne ke konsolidaci nebo jako podklad pro nové mapování (konsolidaci či mapování zajistí kraj v rámci svého projektu u dodavatele geoinformatických služeb a většina nákladů bude financována z dotačního projektu MPO/EU, obec bude tyto dodávky spolufinancovat pouze z části).
  • do sloupce C uveďte v případě, že data o poloze a průběhu vašich sítí zcela chybějí nebo je o nich pouze schématický zákres nebo jsou data v nevyhovující přesnosti a obec je chce nově zaměřit (zaměření zajistí projekt kraje u dodavatele geodetických služeb a většina nákladů bude financována z dotačního projektu MPO/EU, obec bude tyto dodávky spolufinancovat pouze z části).
Pozn. Zda bude přikročeno k pouhé konsolidaci dat nebo k novému mapování bude předmětem projektů jednotlivých krajů.

 Dotazník vyplňte do konce února 2023.