Úvod

V souvislosti s přijatou legislativou[1] týkající se Digitální technické mapy kraje (DTM) v současné době kraje realizují projekty DTM, které Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) financuje z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Města a obce, jako vlastníci dopravní a technické infrastruktury (dále jen „infrastruktura“), mají ze zákona povinnost předat do DTM krajů údaje o své infrastruktuře, přitom odpovídají za jejich úplnost, správnost a aktuálnost. Ve výsledku budou na jednom místě údaje o veškeré infrastruktuře od všech vlastníků pro celé území ČR, což pomůže zrychlit přípravu a povolování všech staveb.

MPO nyní ve spolupráci s kraji, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv připravuje navazující program podpory rozvoje DTM z Národního plánu obnovy.  Tato podpora prioritně pomůže obcím se zmapováním jejich infrastruktury pro účely DTM a pomůže splnit zákonné povinnosti obcí.

Abychom zjistili potřeby a zájem obcí o využití existujících geodetických zaměření infrastruktury (konsolidaci) či nové geodetické zaměření infrastruktury v jejich majetku, oslovujeme Vás jménem všech dole uvedených subjektů s žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku:

Dotazník vyplňte nejpozději do 7. března 2023 (prodlouženo).

Sběr dat je ukončen.

 


Výzva „Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy – výzva V.“ byla vypsána 21.4.2023.

Podmínky výzvy a bližší informace naleznete na webu MPO.


Více o DTM

DTM - Informační video od APGCo jsou a k čemu slouží DTM

 

Způsob realizace a financování DTM (video bude doplněno).

 

Informační materiály ČÚZK

ČÚZK – Informační leták pro obce
ČÚZK – Přínosy DTM obcím
ČÚZK – Přínosy obcím: Nejčastější dotazy
ČÚZK – Digitální mapa veřejné správy – výše uvedené dokumenty a další informace

ČÚZK

 

Informace na stránkách SMS ČR a SMO

Sdružení místních samospráv ČR: Semináře k DTMSMS ČR

Svaz měst a obcí ČR: Digitální technické mapy – Obce musí být ve střehu (26.10.2020)

 

 


[1] Zákon 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, zejm. ve znění zákona 47/2020 Sb.  vyhláška 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje