Dotazník

pro zjištění stavu připravenosti a potřeb digitalizace infrastruktury ve vlastnictví obcí a měst uložené všem vlastníkům infrastruktury v zákoně č. 47/2020 Sb. ve vazbě na vyhlášku č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.

Sěr dat je ukončen.

 

Dotazy ke stavu a potřebám digitalizace infrastruktury
(data prosím uvádějte v km, jako součet všech délek dané infrastruktury ve vlastnictví obce/města)
Má obec v majetku níže uvedenou infrastrukturu? Využívá obec ke správě a dokumentaci vlastní infrastruktury externí subjekt? A) Obec již má vlastní infrastrukturu zmapovanou a sama data vloží do DTM ve formátu JVF. B1) Obec již má vlastní infrastrukturu zmapovanou, ale v jiném digitálním formátu, a data předá kraji ke konsolidaci do DTM. B2) Obec má vlastní infrastrukturu zmapovanou, ale v jen na papírových mapách, a poskytne je kraji ke konsolidaci do DTM. C) Obec nemá vlastní infrastrukturu zmapovanou, má jen schématický zákres nebo má data bez vyhovující přesnosti, a bude po kraji požadovat nové geodetické zaměření do DTM.

Vodovod včetně vody léčivé
trasa domovní přípojky, trasa vodovodní sítě, trasa přivaděče vody

Kanalizace
trasy kanalizační sítě, trasa domovní přípojky kanalizační sítě, liniové zařízení kanalizační sítě

Elektrické vedení včetně veřejného osvětlení
silové vedení, zemnící lano, veřejné osvětlení, světelná signalizace, trakční vedení, osvětlovací síť staveb

Plynovod
trasa domovní přípojky plynovodní sítě, trasa plynovodní sítě

Teplovod a produktovod
trasa sítě produktovodu, trasa sítě teplovodů (teplovod, horkovod, parovod)

Kabelovod
kabelová lávka, kabelový žlab, kabelová komora, chránička

Místní a účelová komunikace
místní k., účelová k., neveřejně přístupná k., komunikace pro IZS, most, tunel

Tramvajová, lanová dráha
železniční dráha (místní, vlečka, zkušební), tramvajová, lanová dráha (nákladní/osobní doprava, visutá, podzemní)

 

Sěr dat je ukončen.