Účelová komunikace

Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

Nejedná se o dálnici a silnici I. třídy (vlastníkem je stát) ani silnici II. nebo III. třídy (vlastníkem je kraj, na jehož území se silnice nacházejí).

 

Zdroj:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13#cast2