Kontaktní osoby

Organizace
Jméno a příjmení
Pracovní zařazení E-mail
Web
Telefon Adresa Reálně řeší ještě:
 

Hlavní město Praha

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph. D. ředitel sekce prostorových informací ctyroky@ipr.praha.eu

https://app.iprpraha.cz/

 

236 004 642 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
Vyšehradská 57,
128 00 Praha 2
Jihočeský kraj
Ing. Romana Vačkářová vedoucí oddělení DTM a ÚAP vackarova@kraj-jihocesky.cz 

https://projektdtm.kraj-jihocesky.cz/

 

386 720 387 Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76  České Budějovice
Mgr. Petra Ambrožová
e-mail: ambrozova2@kraj-jihocesky.cz
tel. 386 720 393
Jihomoravský kraj
Ing. Vladimír Klimeš koordinátor DTM/GIS klimes.vladimir@kr-jihomoravsky.cz

https://mapy.jmk.cz/

 

541 658 864,
724 331 025
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Karlovarský kraj
Ing. Tomáš Nováček vedoucí oddělení digitální technické mapy a GIS tomas.novacek@kr-karlovarsky.cz

https://geoportal.kr-karlovarsky.cz/

 

354 222 536 Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Královéhradecký kraj
Ing. Jiří Holas vedoucí oddělení GIS a DTM jholas@kr-kralovehradecky.cz 495 817 144 Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Ing. Alice Martinková,
e-mail: almartinkova@kr-kralovehradecky.cz
tel.: 495 817 800
Liberecký kraj
Ing. Pavel Matějka příkazník DMVS LK pavel.matejka@kraj-lbc.cz

https://dmvs.kraj-lbc.cz/

 

773 131 064 Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
Moravskoslezský kraj
Mgr. Radim Fojtík vedoucí oddělení geoinformatiky a řízení změn radim.fojtik@msk.cz 595 622 272 Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
Ing. Aneta Hluchníková
aneta.hluchnikova@msk.cz
tel.: 595 622 396
a
Mgr. Jakub Vrkoč
jakub.vrkoc@msdc.cz
tel.: 739 696 742
Olomoucký kraj
Ing. Mgr. Eva Sztwioroková koordinátorka DTM e.sztwiorokova@olkraj.cz 585 508 438 Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
Pardubický kraj
Ing. Martin Šára vedoucí úseku DTM
oddělení územního plánování
odbor rozvoje
martin.sara@pardubickykraj.cz

https://www.pardubickykraj.cz/dtm/

466 026 498 Krajský úřad Pardubického kraj
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Mgr. Zuzana Malá
e-mail: zuzana.mala@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 598

e-mail: DTM@pardubickykraj.cz

 

Plzeňský kraj
Mgr. Richard Hlous metodik DTM richard.hlous@plzensky-kraj.cz

https://mapy.kr-plzensky.cz/

 

377 195 675 Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Středočeský kraj
Ing. Martin Brumovský krajský koordinátor ICT infrastruktury brumovsky@kr-s.cz

https://www.kr-stredocesky.cz/

 

257 280 520 Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Ing. Jiří Kubiš
e-mail: kubis@kr-s.cz
tel.: 257 280 402
Ústecký kraj
Ing. Martin Sikora odbor informatiky a organizačních věcí sikora.m@kr-ustecky.cz

https://www.kr-ustecky.cz/

 

475 657 190 Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kraj Vysočina
Ing. Martin Tejkal, Ph.D. správa GIS Tejkal.M@kr-vysocina.cz

https://dtm.kr-vysocina.cz/

 

564 602 160 Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33  Jihlava
Ing. Marie Smejkalová
e-mail: Smejkalova.M@kr-vysocina.cz
tel.: 564 602 167
Zlínský kraj
Mgr. Irena Křeková Odbor informačních a komunikačních technologií irena.krekova@kr-zlinsky.cz

https://jdtm-zk.cz/

 

577 043 263 Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Mgr. Tereza Leckéši
e-mail: tereza.leckesi@kr-zlinsky.cz
tel. 577 043 459

Kontaktní osoby pro případ nefunkčnosti dotazníků či požadavku na opravu dat v dotazníku:

Jihočeský kraj
Josef Minář
josef.minar@bconetwork.cz
Tel.: 607 207 799

Jihomoravský kraj
Vladimír Matoušek
vladimir.matousek@bconetwork.cz
Tel.: 607 207 658

Karlovarský kraj
Tomáš Krátký
tomas.kratky@bconetwork.cz
Tel.: 603 829 985

Královéhradecký kraj
Josef Minář
josef.minar@bconetwork.cz
Tel.: 607 207 799

Liberecký kraj
Josef Minář
josef.minar@bconetwork.cz
Tel.: 607 207 799

Moravskoslezský kraj
Vladimír Matoušek
vladimir.matousek@bconetwork.cz
Tel.: 607 207 658

Olomoucký kraj
Vladimír Matoušek
vladimir.matousek@bconetwork.cz
Tel.: 607 207 658

Pardubický kraj
Tomáš Krátký
tomas.kratky@bconetwork.cz
Tel.: 603 829 985

Plzeňský kraj
Tomáš Krátký
tomas.kratky@bconetwork.cz
Tel.: 603 829 985

Kraj Vysočina
Gustav Charouzek
gustav.charouzek@bconetwork.cz
Tel.: 607 207 192

Ústecký kraj
Josef Minář
josef.minar@bconetwork.cz
Tel.: 607 207 799

Středočeský kraj
Gustav Charouzek
gustav.charouzek@bconetwork.cz
Tel.: 607 207 192

Zlínský kraj
Vladimír Matoušek
vladimir.matousek@bconetwork.cz
Tel.: 607 207 658

Hlavní město Praha
Gustav Charouzek
gustav.charouzek@bconetwork.cz
Tel.: 607 207 192