Odkazy

APG
DTM - Informační video od APG
Informační video od Asociace podnikatelů v geomatice

 

ČÚZK

ČÚZK – Informační leták pro obce
ČÚZK – Přínosy DTM obcím
ČÚZK – Přínosy obcím: Nejčastější dotazy
ČÚZK – Digitální mapa veřejné správy – výše uvedené dokumenty a další informace

 

SMS ČR
Sdružení místních samospráv ČR: Semináře k DTM

 


Svaz měst a obcí ČR: Digitální technické mapy – Obce musí být ve střehu (26.10.2020)
Svaz měst a obcí ČR: API spustila příjem žádostí o dotace na vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (19.10.2020)


DTM Krajů:

Hlavní město Praha
https://app.iprpraha.cz/apl/app/dtmp/

Jihočeský kraj
https://projektdtm.kraj-jihocesky.cz/

Jihomoravský kraj
https://mapy.jmk.cz/geoportal/DTM.aspx

Karlovarský kraj
https://geoportal.kr-karlovarsky.cz/

Liberecký kraj
https://dmvs.kraj-lbc.cz/

Pardubický kraj
https://www.pardubickykraj.cz/dtm

Plzeňský kraj
https://mapy.kr-plzensky.cz/

Středočeský kraj
https://www.kr-stredocesky.cz/

Ústecký kraj
https://www.kr-ustecky.cz/

Kraj Vysočina
https://dtm.kr-vysocina.cz/

Zlínský kraj
https://jdtm-zk.cz/