Místní komunikace

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.

Nejedná se o dálnici a silnici I. třídy (vlastníkem je stát) ani silnici II. nebo III. třídy (vlastníkem je kraj, na jehož území se silnice nacházejí).

 

Zdroj:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13#cast2