DTI

Dopravní a technická infrastruktura

TI – technická infrastruktura je podrobněji vymezena ve Vyhlášce č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje a patří mezi ni zejména: trasa vodovodní sítě (vodovod), trasa kanalizační sítě (kanalizace), trasa teplovodní sítě (teplovod), trasa sítě elektronických komunikací (optické sítě, telefonní sítě, kabelové televize, obecní rozhlas, atd.), trasa sítě produktovodu, trasa plynovodní sítě, trasa elektrické sítě, kolektor, kabelovod atd., a to vždy včetně příslušných zařízení, ochranných a bezpečnostních pásem. Součástí údajů DTM jsou i záměry těchto objektů. Domovní přípojky jsou u všech typů technické infrastruktury součástí základní prostorové situace (ZPS).

DI – dopravní infrastruktura je podrobněji vymezena ve Vyhlášce č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje a patří mezi ni zejména: údaje o pozemních komunikacích, železničních tratích, tramvajových drahách, letištích a přístavech.