DMVS

Digitální mapa veřejné správy – tvoří ji kompozice ortofotomapy, katastrální mapy a technické mapy krajů. Kromě toho bude nový informační systém ve správě ČÚZK zajišťovat evidenci vlastníků, správců a provozovatelů DTI, evidenci oprávněných editorů a rozhraní pro zaslání aktualizačních dat (DTI i ZPS) do všech 14 informačních systémů DTM krajů.

Podrobnosti na
https://www.cuzk.cz/dmvs/obce