JVF DTM

Jednotný výměnný formát digitální technické mapy – byl navržen jako standardizovaný formát pro sdílení dat DTM mezi partnery JVF DTM, subjekty veřejné správy a dalšími uživateli. Jde o univerzální formát pro předávání dat jak ze strany editorů DTI a ZPS a dále krajským DTM, tak pro výdej dat v předpřipravených datových balíčcích i výsledků specifických dotazů do datového fondu DTM.

Podrobnosti na
https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx