Sítě elektronických komunikací

Sítí elektronických komunikací v projektu DTM jsou zejména optické sítě, datové sítě, telefonní sítě, rozvody pro rozhlasové a televizní vysílání a sítě kabelové televize, rozvody kamerového systému a další obdobné přenosové systémy umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky.

Definice ze zákona:
Sítí elektronických komunikací se rozumí  přenosové systémy, bez ohledu na to, zda jsou založeny na trvalé infrastruktuře nebo jsou centralizovaně kapacitně řízené, nebo nikoli, a popřípadě i spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně neaktivních síťových prvků, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí okruhově nebo paketově komutovaných včetně internetu, mobilních sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na typ přenášené informace.
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#cast1