Kabelovod

Kabelovod je podzemní objekt určený k uložení kabelů a trubek bez dalších zemních prací zatažením.
Tvoří jej kabelové komory (šachty) spolu s tělesem kabelovodu.

Kabelová komora je uzavřený podzemní objekt, sloužící k zatahování a montáži kabelů do otvorů kabelovodu, k vyrovnání výškových rozdílů a ke změně směru tělesa kabelovodu.

Těleso kabelovodu je část kabelovodu mezi dvěma komorami, která slouží k uložení kabelů.