Dotazník (js)

pro zjištění stavu připravenosti a potřeb digitalizace infrastruktury ve vlastnictví obcí a měst uložené všem vlastníkům infrastruktury v zákoně č. 47/2020 Sb. ve vazbě na vyhlášku č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.

Sěr dat je ukončen.