Zákon č. 200/1994 Sb. a Zákon 47/2020 Sb.

Zákon č. 200/1994 Sb. – Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-200

Zákon 47/2020 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-47